fiz11 Тиск світла

Фізика

11 кл                                         Урок №

Тема : розв’зання задач з теми  “Світлові кванти .Тиск світла”

Мета : Поглибити знання учнів з теми “Світлові кванти”

            Формування умінь розв’язувати задачі.

Обладнання :  довідники , таблиця  Тиск світла” , таблиця “Фотоефект”

Перевірка виконання домашнього завдання.

Активізація знань учнів методом бесіди

Розв’язання задач:

Задача1

Як буде зорієнтований  під впливом сонячного проміння сферичний

супутник , якщо у нього одна половина чорна а друга дзеркальна ?

Задача2

Білим світлом послідовно освітлюють червону, зелену і синю поверхні.

На яку з цих поверхонь світло чинить більший тиск ?

Задача 3.

При якій температурі атом гелію матиме кінетичну енергію , достатню,щоб

ударом збудити атом, який випромінить фотон  з довжиною  хвилі  0,63 мкм.

Задача 4.

До якого потенціалу буде заряджена відокремлена кулька , що

освітлюється світлом  з довжиною хвилі 4 нм ?

Задача 5.

Скільки фотонів падає  за 2 хв на 1 м2 поверхні яка опромінюється  світлом

потужністю 2 Вт з довжиною хвилі 10-14м ?

Задача 6.

При фотоефекті  на поверхні срібла затримуючий потенціал рівний 1,2 В

Знайти частоту падаючого світла.

Задача 7.

Частинка космічного пилу має діаметр R. Що більше ? сила світлового тиску

на частинку чи сила гравітаційного притягання її до Сонця. Частинка перебуває

поблизу Землі.

Задача 8.

Під якою напругою працює рентгенівська трубка , якщо найжорсткіші промені

в рентгенівському спектрі мають частоту 1019 Гц ?

Задача 9.

На чорну поверхню площею 100 см2 падає 63 Дж світлової енергії

Знайти величину світлового тиску.

Задача 10.

Скільки фотонів за одну хвилину випромінює лампочка потужністю 100 Вт

Задача 11.

Яка сила тиску сонячного світла на Землю ?

Задача 12.

Обчислити силу тиску сонячного світла на частинку метеорного пилу

діаметром 10-6 см  і густиною 3000 кг/м3 , якщо ця частинка

знаходиться на відстані 90 млн км від Сонця .

 

Д. З. :  Розв’язати решту задач , які не встигли розв’язати на уроці.